Osadní svátek v Pelhřimově

Na 20. března připadá osadní svátek na naši farnost. V tento den se farnost modlí zvláště za povolání, kněze, ale také za celou diecézi.

V Pelhřimově bychom tento den věnovali adoraci nejsvětější svátosti, a to již od 7.00, kdy se také začíná zpovídat. Adorace pak bude přerušena jen na zádušní mši sv. (10.00) od 9.30 do 11.00 a ukončíme ji přede mší sv. v 18.00.

K adoraci se můžete zapsat na rozpisu, který je vzadu v kostele na stolku.