Bohoslužby

Aktuální informace pro život farností Pelhřimov a Vyskytná.

+ Prohlášení našeho biskupa k mimořádné situaci najdete na tomto odkazu – https://www.bcb.cz/narizeni-ceskobudejovickeho-biskupa/

+ Zájemci o jakékoliv služby kněze, zvláště svátostné, ať přímo kontaktují faráře P. Josefa Sláčíka na telefonním čísle 731 402 888. Je možno domluvit individuálně svátost smíření, svátost nemocných, podání svatého přijímání. Prosím o trpělivost – pokud se nedovoláte, ozvu se později.

+ Kostel je každodenně otevřený a v průběhu dne je desinfikován. Je možné se zde osobně pomodlit, navštívit Krista ve svatostánku, pomodlit se růženec nebo křížovou cestu.

+ V kostele je rozpis na čtyřicetihodinovou adoraci, kde se mohou zájemci zapsat, jak je zvykem. Adorace proběhne na faře, a to od pátku 20. března od 17.00 hod. do neděle 22. března do 9.00 hod.